blank

İş Sağlığı ve Güvenliği

Anasayfa » Diğer Hizmetlerimiz » İş Sağlığı ve Güvenliği

İş gereklilik ise Sağlık hayattır! Bu kapsamda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” kuruluşların olmazsa olmazıdır. Çünkü eğitim demek, bilinçli olmak demektir. Dolayısıyla kişinin yaptığı işte ne gibi risklerle karşılaşacağını bilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak çalışması, hem kişinin güvenceye alınmasını hem de çalışma performansını arttıracaktır.

İş Güvenliği ; iş yerlerinde işin yapımı sırasında, sağlığa, işe ve işyerine zarar verebilecek olan, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, olumsuz şartlardan korunmak amacı ile yapılan planlı çalışmaların verilen addır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Amacı ; çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda 15.05.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,

İşveren çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili;

 1. a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 2. b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 3. c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
 4. d) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri hakkında detaylı bilgi edinmek, yönetmelikleri incelemek, eğitim çeşitlerini, eğitim şartlarını öğrenmek, Sizler İçin Sunduğumuz Fırsatlardan Faydalanmak İçin;

www.issagligiveguvenligiegitim.com   bağlantısına tıklayıp sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Zorunluluk 

15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre;

“(1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

 1. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 3. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.”

Günümüzde üretimin en önemli faktörü olan insan, teknolojik gelişmelere paralel olarak, işyerlerinde çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemler önce insan sağlığına, sonra işletmeye ait her türlü mala yönelik tehditler oluşturmaktadır. sanayinin bugünkü gibi gelişmemiş olduğu çağlarda durum, (İş Güvenliği) haliyle bir problem olarak görülmemiştir. Faaliyet alanlarının artması, işlemlerin karmaşıklaşması, bunların neticesinde tehlikelerin çoğalması, bazı kuralların konulmasını, kanunların çıkarılmasını gerektirmiştir.

İşte bütün bunlardan dolayı konu ile ilgili bilimsel araştırmalar başlamış, tıbbın, tekniğin, diğer bilim dallarının ortak bir çalışma alanı olarak, İş Güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır. Hipokrat’ın kurşun zehirlenmesini tespiti ile başlayan alana ait çalışmalar, günümüzde pek çok çalışmanın yanında ,sadece meslek hastalıkları ile ilgilenen hastanelerin kurulmasını gerekli hale getirmiştir.

İş Güvenliğinin Tanımı : İş yerlerinde işin yapımı sırasında, sağlığa, işe ve işyerine, zarar verebilecek olan, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, olumsuz şartlardan korunmak amacı ile yapılan planlı çalışmaların hepsine İş Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğu denetlemekle, mesleki riskleri belirlemekle, alınması gereken önlemleri almakla, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanlarını bilgilendirmekle ve alınması zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini” vermekle yükümlüdürler.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri 

Firmalara ve bireysel katılımcılara sunduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri arasında;

 • Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
 • İş Yeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) Eğitimi
 • İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
 • Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
 • İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
 • Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
 • Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
 • Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
 • Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
 • Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
 • Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
 • İş yerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi
 • Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
 • İş Yerinde Biyolojik ve Psiko Sosyal Risk Etmenleri Eğitimi
 • İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hedefleri 

 1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
 2. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
 3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,
 4. Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim İçeriği 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
 2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
 3. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
 4. Genel Sağlık Kavramı
 5. İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
 6. Meslek Hastalığı
 7. İş Kazası
 8. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
 9. Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
 10. Disiplin
 11. Sektöre Yönelik Uygulamalar
 12. Resimlerle İş Kazaları
 13. Ekler

E-Bülten