blank

OSGB Hizmetleri

Anasayfa » Diğer Hizmetlerimiz » OSGB Hizmetleri

Sarızeybek OSGB olarak iş yerinizdeki risk hesaplamalarını en güvenilir şekilde yapıyor ve sizlere rapor sunuyoruz. Onlarca yıllık tecrübesi ve birikimi ile uzman kadrosuyla hizmet vermekte olan OSGB Firmamız, önce iş sağlığı ve güvenliği değil önce işçi sağlığı ve güvenliği ilkesi ile yola çıkmıştır. Uzun yıllar boyunca inşaat ve daha birçok sektörde yapmış olduğu çalışmalar ile adından her yerde söz ettirmiş, benzer hizmet verenlere örnek teşkil etmiştir.

Başarılı hizmetler sunan sektörün öncü OSGB Firması olarak, 6331 sayılı iş kanununu referans alarak kanunlara ve kararnamelere bağlı kalarak almış olduğumuz güvenlik önlemleri ve risk yönetimleri konusunda ülke çapında büyük işler yapmış bulunmaktayız.

Sarızeybek OSGB olarak firmamızda çalışanlar;

 • İşyeri Hekimi,
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı,
 • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı,
 • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı,
 • Yardımcı Sağlık Personeli,

oluşmaktadır.

OSGB Firmalarının temel görevleri;

 • İş yeri denetim,
 • Gözetim sistemleri inşa etmek ve bunları çalıştırmak,
 • Söz konusu işletmenin iş sağlığı ve güvenliği kuruluna dahil olmak,
 • İş güvenliğine dair çalışanlara bilinçlendirici eğitimler sunmaktır.

Sarızeybek OSGB olarak çalıştığımız firmalarımıza verdiğimiz hizmetler ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgi almak, sunduğumuz fırsatlardan faydalanabilmek için;

https://www.sarizeybekosgb.com/   bağlantısına tıklayarak sitemizi ziyaret ediniz…

OSGB Nedir?

OSGB kelimesinin açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ; ya çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli (Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde) görevlendirir ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir. OSGB firmaları bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur.

OSGB Hizmetleri 

Sarızeybek OSGB olarak İzmir, Aydın, Manisa başta olmak üzere Uşak, Balıkesir, Denizli, Afyon, Isparta, Muğla ve çevre illerde; uzun yıllar sonucu sahip olduğumuz tecrübemiz, birikimimiz ve uzman kadromuz ile en güvenilir hizmeti sizlere sunuyoruz.

OSGB başlığı altında sunduğumuz hizmetleri;

 • İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti
 • İş Yeri Hekimliği Hizmeti
 • Raporlama ve Danışmanlık Hizmeti
 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Risk Analizi Hesaplamaları
 • Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Ortam Ölçümleri
 • Periyodik Kontroller

şeklinde sıralayabiliriz.

İş Güvenliği Uzmanı 

İş Güvenliği Uzmanı ; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere denmektedir. Donanım sahibi ve mühendislik mezunu olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olmak için eğitim alabilirler.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.

İş Güvenliği Uzmanı adayları teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarına katılırlar. Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar iş güvenliği uzmanı olurlar.

İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm iş yerleri iş güvenliği uzmanı görevlendirmek ile yükümlüdürler.

İş Güvenliği Uzmanlarından ; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

01-50 arası çalışanı olan firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İş Yeri Hekimliği 

İşyeri Hekimi ; personellerin sağlık raporlarını düzenleyerek çalışanların işyeri ortamında sağlık gözetimi yapılmasını sağlar. İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır, İş güvenliği kurullarında toplantılara eşlik eder.

İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Nedir? 

01-50 arası çalışanı olan firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine  01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde  ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İşyeri Hekimi olarak Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.

OSGB Danışmanlık Hizmeti Nedir? 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendi bünyesinde kadrolu iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi personeli ile sağlayan firmalara veya OSGB firmalardan hizmet alan firmalara; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini mevzuata uygun ve en sağlıklı işleyişle devam ettirebilmeleri için yönetici kadromuz ve emekli iş müfettişlerimiz ile ileri seviye danışmanlık ve raporlama hizmeti vermekteyiz.

E-Bülten